2019 04 27 Adra Pohoda Turnov
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Liberec
Main banner

Dobrovolnictví > Liberec > Média

Informace z centra:

Číslo sbírkového účtu DC ADRA Liberec je 808 777 808 / 0300, VS 870

Partneři:

2019 04 27 Adra Pohoda Turnov

Zde můžete shlédnout sestříhané video z akce ADRA (Gabriel)

Záznam z konference byl uveden také ve zpravodajství místní televize rtm plus