Výchova k dobrovolnictví
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Liberec
Main banner

Dobrovolnictví > Liberec > Výchova k dobrovolnictví

Informace z centra:

Číslo sbírkového účtu DC ADRA Liberec je 808 777 808 / 0300, VS 870

Partneři:

Výchova k dobrovolnictví

Ceníme si spolupráce s mateřskými a základními školami, které se rozhodly s námi spolupracovat při seznamování dětí s dobrovolnictvím, činností dobrovolnického centra a s dobrovolnou mezilidskou pomocí obecně.

Výchova dětí k dobrovolné mezilidské pomoci

V našich programech představujeme dobrovolnictví jako přitažlivý a zajímavý životní styl, jako nasměrování, které pozitivně ovlivní život dobrovolníků, a také životy lidí, s nimiž se potkávají. Snažíme se o to, aby z dětí vyrostla generace lidí, pro které je přirozené si vzájemně pomáhat.

ZŠ a MŠ zdarma nabízíme tyto interaktivní výukové programy:

 

Programy pro mateřské školy

Postýlky“ aneb dobrovolníci v nemocnici

Délka : 45 minut

Anotace:

Když jsou děti nemocné, postará se o ně maminka. Ale když onemocní senior, zpravidla o něj pečují zdravotníci v nemocnici. Ti, ale nemohou být u jeho lůžka dlouho a tak pacienti často tráví hodně času o samotě. Dobrovolníci z Adry jim dělají společnost, aby jim nebylo tak smutno.

Cíle:

Děti se nápodobou seznámí se skutečnými činnostmi, které dobrovolníci s pacienty mohou vykonávat. Program je doplněn výtvarnou aktivitou – výrobou postýlky s pacientem a dobrovolníkem a následně hrou s těmito postavičkami.


 

Programy pro 1. stupeň základních škol

Svět babiček a dědečků“ aneb dobrovolníci v domovech pro seniory

Délka: 45 minut

Anotace:

Program je založen na loutkové scénce. Pomocí postaviček v příběhu se děti vtáhnou do diskuze, zda oni sami pomáhají babičce a dědečkovi nebo mamince s tatínkem? Citlivou formou se řeší otázka, zda máme čas si společně popovídat? Děti jsou vedeny k tomu, aby se vžili do role toho, kdo neměl děti nebo je má hodně daleko. Kdo si s ním sedne a popovídá? Vše je ukončeno výtvarnou aktivitou, kdy si děti vybarví křesílko POPO, které je pojmenováno po činnostech jako je posedět a popovídat.

Cíle:

Představíme dětem dobrovolníka jako toho, kdo přichází za osamělými seniory a má čas si s nimi povídat. Doplněno fotografiemi z praxe. Děti získají představu o tom, jaká specifika má pozdní stáří – ubývá zdraví, síla, přibývá samoty a nemohoucnosti.


„Každý potřebuje kamaráda“ aneb dobrovolník je kamarád do nepohody

Délka: 45 minut

Anotace:

Jak žijí svůj život lidé se zdravotním postižením a jak jim mohou být užiteční dobrovolníci? Program je doplněn fotografiemi dobrovolníků, příběhy skutečných lidí a aktivitami ve dvojicích.

Cíle:

Seznámit děti s tím, že dobrovolník funguje zejména jako kamarád pro osamělého, potřebného, starého nebo postiženého člověka, který má z různých důvodů problém se získáním kamarádů přirozenou cestou. Je veden tak, aby děti měli možnost si uvědomit, že také oni mohou být kamarádi do nepohody.


„Příběh loga ADRA“ aneb je to i můj příběh

Délka: 20 minut

Anotace:

Příspěvek při zapojení dětí do některé konkrétní věcné sbírky (např. Giving Tuesday – daruj svou hračku).
Výtvarné zpracování vlastního komiksu na téma „Příběh loga ADRA“, kde do hlavních tří rolí děti obsadí postavy konkrétních lidí, které znají nebo o nich slyšely.

Cíle:

Představit dětem logo humanitární organizace ADRA a ukázat, že i oni jsou součástí velkého příběhu, ve kterém je vzájemné mezilidské pomáhání pro fungování společnosti důležité.


 „Dobrovolník“ aneb člověk dobré vůle

Délka: 45 minut

Anotace:

Projekt je realizován v hodině výtvarné výchovy, kde děti vytvářejí dárek pro dobrovolníky, jež jim je předán u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků jako vyjádření úcty k jejich službě – může jít např. o zarámovaný otisk dětských ručiček ve tvaru srdce. Motto : Dávám k dispozici svoje ruce i svoje srdce.

Cíle:

Nadchnout děti pro nezištnou pomoc člověka člověku, která baví i toho, kdo pomáhá i toho, kdo je příjemcem.
Vyvrcholením projektu může být pasování každého z dětí na Člověka dobré vůle, které zpravidla může proběhnout v každé třídě jako třídní slavnost.


Daleká cesta bavlněného trička

Délka: 2 x 45 minut

Anotace:

Odkud pochází bavlněné tričko, které si u nás koupíme? Z čeho je vlastně vyrobené? Kdo ho ušil? Děti si během programu zodpoví tyto otázky a také si uvědomí, jak dlouhou cestu jedno bavlněné tričko urazí, než si ho můžeme obléct. Zjistí, že zpracování bavlny a výroba trička neprobíhá vždy v České republice a jak mohou oni sami snižovat svou ekologickou stopu. Během celého programu jsou aktivně zapojovány.

Cíle:

Děti se hravou formou seznámí s procesem výroby bavlněného trička od pěstování bavlny až po finální výrobek, součástí může být i týmová hra s tematickým podtextem. Dozvědí se, jak se textilní odpad recykluje a že tím chráníme životní prostředí. Prohlédnou si rostlinu bavlnovníku a budeme diskutovat např. o uvědomělém znovupoužívání textilu i ostatních věcí.

 

ZŠ SkálovaZŠ Ještědská-LiberecZŠ Lesní-LiberecMŠ Dřevěnka