Dobrovolnický program
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Liberec
Main banner

Dobrovolnictví > Liberec > Dobrovolnický program

Informace z centra:

Číslo sbírkového účtu DC ADRA Liberec je 808 777 808 / 0300, VS 870

Partneři:

Dobrovolnický program

Kontakty

Dobrovolnické centrum ADRA, Železná 253/20, 46001 Liberec 1

Programy

Dobrovolnictví u seniorů

Domov pro seniory SeneCura SeniorCentrum Liberec Dobrovolníci docházejí do domova SeneCura SeniorCentrum ve Vratislavicích, kde si s klienty budují přátelské vztahy a přinášejí zájem, empatii a blízkost. Jak takové návštěvy vypadají? Klienti si s dobrovolníky povídají, hrají společenské hry, chodí na procházky, zpívají. Klienti často vzpomínají na své mládí a vypráví dobrovolníkům o jejich mládí, dobrovolníci zase přinášejí klientům aktuální dění z Liberce a Vratislavic.

Dobrovolnictví v domácnostech u seniorů

Dobrovolníci, kteří jsou starší osmnácti let navštěvují seniory v jejich přirozeném prostředí. Zvolené aktivity záleží na zdravotním stavu a věku klienta. Dobrovolníci přinášejí nové podněty seniorům a pomáhají se zaháněním samoty. Dobrovolníci navštěvují seniory na 1- 2 hodiny týdně a společně si povídají, luští křížovky, hrají hry, chodí na procházky. Nechybí ani naslouchání a četba.

Dobrovolníci v tomto případě nenahrazují sociální služby, neprovádějí hygienu, nepodávají stravu a nenakupují.

Dobrovolnictví v charitativním obchůdku

Dobrovolníci napomáhají k vytváření příjemné atmosféry v obchůdku. Dále pomáhají s příjmem, tříděním a oceňováním darovaných věcí, aranžují zboží, zdobí prodejnu a s výběrem zboží. Dobrovolníci také obsluhují zákazníky, kteří si přišli vybrat a nakoupit.

 

Pokud se chcete o dobrovolnictví dozvědět více, kontaktujte
koordinátorku dobrovolnických programů Annu Klímovou, email:
anna.klimova@adra.cz, mobil: 605 254 555