O nás
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Liberec
Main banner

Dobrovolnictví > Liberec > O nás

Informace z centra:

Číslo sbírkového účtu DC ADRA Liberec je 808 777 808 / 0300, VS 870

Partneři:

O nás

Odkaz na FB Turnov

Dobrovolnické centrum ADRA Liberec vede od července 2018 - Michal Čančík, jehož jméno je s organizací ADRA spojeno více než patnáct let. Společně se svou ženou Milenou Čančíkovou se v letech 2003-2013 věnovali rozvoji dobrovolnictví v Moravskoslezském kraji a posléze sociálně potřebným prostřednictvím Sociálních šatníků a Charitativních obchůdků pod hlavičkou organizace ADRA.

V roce 2004 ve Frýdku-Místku otevřeli první Dobrovolnické centrum ADRA a dali tak příležitost stovkám občanů zapojit se do komunitního života prostřednictvím dobrovolnictví u seniorů, dětí, v nemocnicích nebo v uprchlickém táboře. Na Severní Moravě Čančíkovi položili základ a postupně se myšlenka rozšířila do „adráckých“ center v celé republice.

V roce 2011 si Mili začala pomalu plnit svůj sen, kterým se inspirovala při pobytu v Anglii. Otevřela první „Charity Shop“ ve Frýdku-Místku - Charitativní obchůdek ADRA. Věřila, že se tento nový způsob dárcovství ošacení a opětovného nakupování u nás ujme. Mili Čančíková se tak stala průkopnicí v získávání nových zdrojů, které umožňují organizaci ADRA financovat řadu programů.

V roce 2013 se manželé Čančíkovi přesunuli do Prahy, kde se Michal věnoval vedení organizace ADRA a později Národního dobrovolnického centra HESTIA. Mili se krom péče o své tři syny začala věnovat vedení Dobrovolnického centra ADRA Praha.

Život nás často posouvá dále, pokud na to adekvátně reagujeme. A tak po pěti letech se manželé Čančíkovi přestěhovali do jejich rodiště – Liberce. Myšlenky, nápady a jejich realizace na sebe nenechaly dlouho čekat. V dubnu 2018 za podpory Českého sdružení CASD (Církve adventistů sedmého dne) otevřela Mili Charitativní obchůdek v Turnově, jako první krok v rozvoji dobrovolnictví v libereckém kraji.

Jak Michal a Mili říkají: „Baví nás propojovat lidi, kteří chtějí pomáhat, s těmi kdo pomoc potřebují.“

Zpracovala: Lenka Praus