Historie pobočky
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Zlín
Main banner

Dobrovolnictví > Zlín > Historie pobočky

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Zlín

Burešov 4886

Zlín

 

dc.zlin@adra.cz

tel. 731 157 471

 

808777808/0300 v. s. 400

Děkujeme za podporu!

Partneři:
Historie pobočky

Historie pobočky Zlín

Vznik zlínské pobočky ADRA o.s. má svůj počátek v roce 1993. Tehdy ještě jako dobrovolnice začala s ADRA Praha spolupracovat Mgr. Alena Rusová. Na žádost o pomoc se pustila do organizování sbírek jak finančních tak materiálních. Pomoc zorganizovaná na Zlínsku se stala součástí pomoci z  jiných míst ČR. Ta byla v té době převážně určena do válkou zmítané bývalé Jugoslávie a následně jako pomoc lidem v nově vzniklých republikách. V průběhu následujících let bylo ve Zlíně pořádáno také několik akcí pro veřejnost. Na nich se postupně obyvatelé města a okolí seznamovali s činností a jménem humanitární organizace.

Práce ve Zlíně se rozrůstala a už nebylo možné vše organizovat jen z pozice dobrovolníka. V roce 1996 tak získala místní ADRA své první sídlo na adrese ve Zlíně - Malenovicích, kde pokračovala ve svém působení. Ještě více se do podvědomí dostala při povodních roku 1997, které postihly Moravu. Postupně se vypracovala v  plnohodnotnou pobočku s jedním zaměstnancem. Po mnoha dobrovolnících se dalšími spolupracovníky stali hlavně mladí muži vykonávající civilní vojenskou službu.

V nedalekých Otrokovicích se za pomoci brigádníků pomáhalo ještě více než rok po zmíněné povodni. A to dalo tehdejším pracovníkům impulz k vytvoření projektu ADRA ÚL, který byl zahájen v listopadu 1998 a na začátku dalšího roku byl představen širší veřejnosti v rámci akce nazvané „30 dní pro neziskový sektor.“ ADRA ÚL je pohotovostní fond, jehož prostředky jsou tvořeny z  darů drobných dárců.

V roce 1999 zde vznikl další dlouhodobý projekt s názvem BangBaby na základě iniciativy českého zubního lékaře a spolupracovníka Adry MUDr. Milana Moskaly. Jde o pomoc chudým bangladéšským dětem. Ten byl po osmi letech v červnu 2007 z organizačních důvodů převeden do ADRA Praha.

V březnu 2008 bylo založeno Dobrovolnické centrum ADRA Zlín a rozšířila se pomoc po mimořádných událostech jak zaměření na přímou pomoc (humanitární sklad), tak pomoc psychosociální - na přelomu roku 2008 a 2009 byl proškolen tzv. KIP tým (Komunitní Intervenční Psychosociální tým)