Dobrovolnické centrum
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Zlín
Main banner

Dobrovolnictví > Zlín > Dobrovolnické centrum

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Zlín

Burešov 4886

Zlín

 

dc.zlin@adra.cz

tel. 731 157 471

 

808777808/0300 v. s. 400

Děkujeme za podporu!

Partneři:
Dobrovolnické centrum

Dobrovolnické centrum ADRA Zlín zahájilo svoji činnost 1. 3. 2008 v rámci činnosti pobočky ADRA Zlín.

Smyslem dobrovolnického centra je získávat, vychovávat a  zajišťovat dobrovolníky pro organizace a zařízení poskytující sociální služby v rámci Zlínského kraje. Umožňuje široké veřejnosti, aby se aktivně zapojila při péči o sociálně či zdravotně handicapované občany.

Dobrovolník je člověk, který bez nároku na odměnu věnuje svůj volný čas, um a energii ve prospěch druhých. Dobrovolníkem se může stát každý, kdo je starší 15-ti let, dodá potvrzení od lékaře a výpis z rejstříku trestů.

Náplň práce dobrovolníka

Základní činnosti dobrovolnického centra