Jak hospodaří organizace ADRA
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 304 [id_type] => 2 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => Pomáhejte s námi [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => /pomahejte-s-nami/financni-pomoc [url] => pomahejte-s-nami [urlfull] => pomahejte-s-nami [password] => [poradi] => 5 [hloubka] => 1 [left_node] => 1170 [right_node] => 1205 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 305 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 304 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => Finanční pomoc [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => financni-pomoc [urlfull] => pomahejte-s-nami/financni-pomoc [password] => [poradi] => 2 [hloubka] => 2 [left_node] => 1173 [right_node] => 1186 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 1172 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 305 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 62 [id_layout] => [title] => Jak hospodaří organizace ADRA [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => jak-hospodari-organizace-adra [urlfull] => pomahejte-s-nami/financni-pomoc/jak-hospodari-organizace-adra [password] => [poradi] => 10 [hloubka] => 3 [left_node] => 1182 [right_node] => 1183 [id_menu_vertical] => ) )
Main banner

Pomáhejte s námi > Finanční pomoc > Jak hospodaří organizace ADRA

Jak hospodaří organizace ADRA

Finanční prostředky na zajištění pomoci druhým lidem ADRA získává od dárců a podporovatelů ze strany široké veřejnosti, firem, státních institucí nebo nadací.

Humanitární projekty

ADRA poskytuje okamžitou pomoc lidem ve chvíli, kdy jsou postiženi přírodní katastrofou nebo válečným konfliktem. 

Cílem této pomoci je zabránit dalším ztrátám na životech a vrátit lidem důstojné životní podmínky. V rámci humanitárních projektů ADRA zajišťuje pitnou vodu, potraviny, zdravotní péči, hygienické potřeby, základní ošacení, přístřeší a podobně.

Více ZDE 


Rozvojové projekty

Projekty rozvojové spolupráce dlouhodobě podporují lidi žijící v chudobě tak, aby mohli převzít větší kontrolu nad svými životy.

Cílem těchto projektů je zlepšit životní podmínky lidí podporou vzdělávání, zemědělství, zajištění obživy, kvalitní zdravotní péče či rozvoje infrastruktury.

Do jednotlivých aktivit jsou místní lidé vždy zapojeni tak, aby se stali soběstačnými, nezávislými a uměli využít své vlastní schopnosti.

Více ZDE


Globální rozvojové vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích.

Přitom usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují.

Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život. Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů.

Více ZDE


Dobrovolnická centra

Cílem práce dobrovolnických center je poskytnout smysluplnou činnost občanům všech věkových kategorií a zároveň vyhledávat ty, kteří pomoc potřebují. Dobrovolnická centra chtějí nejenom pomáhat, ale i motivovat lidi k tomu, aby se dobrovolnictví stalo přirozenou součástí jejich života.

Více ZDE


Provoz, podpora projektů, fundraising, PR

Aby ADRA mohla efektivně hospodařit, plánovat a pracovat na projektech, potřebuje část prostředků investovat do nezbytného zázemí rozvoje organizace – zajišťovat různé zdroje financování, vzdělávat zaměstnance, informovat veřejnost o svých aktivitách a podobně.


S finančními prostředky se ADRA snaží nakládat co nejúsporněji. Nahlédněte do  výroční zprávy a sami se přesvědčte.