Klienti
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 27 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => O nás [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => o-nas [urlfull] => o-nas [password] => [poradi] => 6 [hloubka] => 1 [left_node] => 1206 [right_node] => 1267 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 1416 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 27 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 73 [id_layout] => [title] => Ochrana osobních údajů (GDPR) [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => ochrana-osobnich-udaju-gdpr [urlfull] => o-nas/ochrana-osobnich-udaju-gdpr [password] => [poradi] => 14 [hloubka] => 2 [left_node] => 1249 [right_node] => 1260 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 1457 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1416 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 69 [id_layout] => [title] => Klienti [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => klienti [urlfull] => o-nas/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/klienti [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 3 [left_node] => 1254 [right_node] => 1255 [id_menu_vertical] => ) )
Main banner

O nás > Ochrana osobních údajů (GDPR) > Klienti

Klienti

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH údajů KLIENTA

 1. Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na údaje klientů případně zákonných zástupců nezletilých klientů (dále jen „Klient“) zpracovávané ADRA, o. p. s., IČ: 61388122, se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5 jako správcem (dále jen „Správce“) jako vysílající organizací na základě uzavřené smlouvy o poskytování dobrovolnické služby dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, v platném znění.
 2.  
 3. Veškeré osobní údaje sdělené Správci osobních údajů jsou důvěrné a budou použity pouze k účelům uvedeným níže.
 4.  
 5. Správce zpracovává následující osobní údaje nezbytné pro splnění smluvních povinností Správce dle uzavřené smlouvy:

 

 1. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy o dobrovolnické službě a následně archivovány po dobu požadovanou příslušnými právními předpisy.
 2.  
 3. Osobní údaje jsou předávány pouze za účelem plnění zákonných povinností a plnění povinností spojených s příjmem dotací zpracovatelům, kteří jsou schopni zajistit nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
 4.  
 5. Nad rámec výše uvedeného Správce zpracovává fotografie a videozáznamy za účelem propagace Správce na základě souhlasu uděleného Klientem (pokud byl takový souhlas udělen), a za tímto účelem tyto osobní údaje zveřejňuje na webových stránkách Správce, a také na sociálních sítích Facebook a Instagram, případně v médiích, na letácích nebo jiným obdobným způsobem.
 6.  
 7. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení.
 8.  
 9. Zpracovávané osobní údaje mohou být předány za účelem plnění smlouvy vysílající organizace zpracovatelům, kteří jsou schopni zajistit nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

 

Práva Klienta ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům:

 1. Klient je oprávněn souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to zasláním písemné žádosti na adresu sídla Správce nebo e-mailem na: poverenec@adra.cz.
 2. Správce je povinen Klientovi bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.
 3. Klient je oprávněn požadovat smazání osobních údajů sdělených Správci.
 4. V případě porušení ochrany osobních údajů Klienta Správce bezodkladně Klienta o takovém porušení informuje a učiní všechny potřebná opatření k minimalizaci následků porušení.

Pokud se Klient domnívá, že Správce nebo zpracovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.