Projekt profesionalizace
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 27 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => O nás [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => o-nas [urlfull] => o-nas [password] => [poradi] => 6 [hloubka] => 1 [left_node] => 1206 [right_node] => 1267 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 1305 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 27 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 73 [id_layout] => [title] => Projekt profesionalizace [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => projekt-profesionalizace [urlfull] => o-nas/projekt-profesionalizace [password] => [poradi] => 10 [hloubka] => 2 [left_node] => 1241 [right_node] => 1242 [id_menu_vertical] => ) )
Main banner

O nás > Projekt profesionalizace

Projekt profesionalizace

operační program zaměstnanost               evropský strukturální fond

Profesionalizace organizace ADRA o.p.s.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002069

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Doba realizace projektu: 1. 8. 2016 - 31. 7. 2018

V organizaci ADRA proběhl v roce 2016 procesní audit, na jehož základě byla stanovena doporučení na změny směrem ke zvýšení kapacity organizace a zlepšení kvality poskytovaných služeb. ADRA je vedle své zavedené sociální činnosti postavena před nové globální výzvy, které je třeba reflektovat. Hlavním výstupem projektu v 1. roce bude detailní strategický plán a řada návazných opatření, druhý rok projektu povede k nápravě chyb při implementaci a rozvoji kapacit organizace.

Činnost humanitární organizace ADRA lze rozdělit na dobrovolnickou činnost v přijímacích zařízeních, která je zprostředkována vlastními zaměstnanci a téměř dvěma tisíci dobrovolníků, a na činnost koordinace pomoci při mimořádných událostech v ČR i v zahraničí. Projektové aktivity jsou zaměřeny tak, aby splňovaly podmínky výzvy, tzn. výhradně na zaměstnance, kteří poskytují své služby (charakterem sociální služby) směrem k cílovým skupinám v ČR.

Hlavní zaměření projektu jsou dobrovolnická centra. V rámci dobrovolnických programů se ADRA zaměřuje na seniory, osoby s postižením, děti v dětských domovech nebo pacienty v nemocnicích. Dobrovolníci je navštěvují v přijímacích organizacích a chodí s nimi na procházky, čtou a naslouchají. Dobrovolníci jsou proškoleni, pojištěni a po dobu výkonu činnosti jim dobrovolnické centrum poskytuje potřebné zázemí. V České republice nyní funguje celkem 12 center ADRA. Tato centra plní roli prostředníků mezi přijímacími organizacemi a dobrovolníky.

Cílem projektu je sjednotit data a zajistit komunikaci mezi centry pro zeefektivní této činnosti. 

Doplňkové zaměření projektu: koordinace mimořádných událostí v ČR. Aktivně se ADRA do pomoci zapojuje od roku 1997. ADRA aktivně pomáhá také při mimořádných událostech v zahraničí - zaměstnanci koordinující činnost v zahraničí však nejsou do projektu zahrnuti. 

Projekt probíhá formou konzultací s experty a odborného vedení v klíčových oblastech: strategické plánování, Financování a fundraising, PR a marketing, lidské zdroje, Kvalita služeb a informační systém.

 

Výstupy projektu 

Strategie organizace, poslání:

- Strategický plán na 5 let, specifikace případných nových oblastí sociální práce

- Odstranění bílých míst a slabých stránek, při současném neohrožení silných stránek

- Posílení prestiže organizace, lepší vnímání práce ze strany veřejnosti a dárců

- Profesionalizace organizace

 

Financování, fundraising - analýzy financování organizace, plán:

- Plán diverzifikace zdrojů, fundraisingová strategie

- Fundraisingový plán a manuály, definice vybavení pro fundraising, případně telemarketing, školení v oblasti fundraisingu, atd.

- Prohloubení dobrých vztahů se současnými dárci

- Evaluace měření dopadu

 

Lidské zdroje - školení pro zaměstnance, strategie:

- Vzdělávání v organizaci, koučink, mentoring,

- Strategie rozvoje zaměstnanců, školení v oblasti lidských zdrojů, vedení pohovorů,

- Výběr zaměstnanců, motivace, atd.

- Evaluace měření dopadu

 

Marketing a PR - revize vizuální identity organizace:

- Aktualizované webové stránky rozšířené o moduly pro dárcovství přispěvatelů, oslovení veřejnosti

- Komunikační strategie organizace

- Mediální školení, PR školení, marketingové školení

- Evaluace měření dopadu

 

Kvalita služeb/produktů

- Tvorba dílčích standardů služeb a procesů

- Informační systémy a intranet

- Evaluace měření dopadu