Otevírá se Barma demokracii?
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 42 [id_type] => 8 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => 10 [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => Novinky [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => novinky [urlfull] => novinky [password] => [poradi] => 24 [hloubka] => 1 [left_node] => 1592 [right_node] => 1593 [id_menu_vertical] => 928 ) )
Main banner

ADRA > Novinky

Otevírá se Barma demokracii?

15.3.2012

ADRA ČR zahájila na počátku tohoto roku nový projekt v Barmě zaměřený na podporu místních nevládních organizací, nově utvořených politických stran a mladých lidí, především studentů. Projekt bude realizován v oblasti Karenského státu na východě země, kde žije etnická menšina Karenů. Etnické menšiny přitom patří ke skupinám obyvatelstva, které nejvíce strádaly pod nadvládou barmského vojenského režimu.

Barma, oficiálním názvem Myanmar, je svazem 7 států a dalších 7 samosprávních jednotek, na jejichž území se nachází mnoho různých národů a kultur. Etničtí Barmánci tvoří cca 65 až 70 % obyvatel a žijí ve střední nížinné části země. Etnické menšiny představují asi třetinu obyvatel a obývají více než polovinu území Barmy/Myanmaru. Některé z menšin měly v minulosti separatistické tendence, které vyústily v dlouhotrvající ozbrojené konflikty s centrální vládou. Důsledky těchto konfliktů nejvíce dopadaly na civilní obyvatelstvo, které se dosud potýká s komplexní humanitární krizí. To je také případ Karenského státu.

Jedním z předpokladů snižování chudoby a zlepšení života menšin je rozvoj demokracie. ADRA už v minulosti ve stejné oblasti realizovala projekt, kdy prostřednictvím proškolených dobrovolníků aktivizovala místní vesnické komunity, organizovala jejich společná setkání, při kterých se společně učily pojmenovávat své problémy a potřeby. Cílem bylo ukázat místním, že v mnoha ohledech si mohou pomoci sami, spojí-li se dohromady. Letošní projekt již cílí o úroveň výše a chce podporovat vznikající komunitní spolky, politické strany a studenty. Občanská společnost zde je mladá, lidé nemají mnoho zkušeností s vedením organizace, finančním řízením či tvorbou strategie. ADRA proto bude pro představitele těchto organizací pořádat školení, workshopy, návštěvy jiných rozvojových projektů, výměnné pobyty, plánována je například i studijní cesta do ČR. Založen bude také fond, ze kterého budou moci organizace získat počáteční prostředky na své projekty.

transV rámci projektu bude ADRA také usilovat o propojování jednotlivých komunitních organizací s politickými stranami a bude podněcovat vznik nových sítí. Spolupráce mezi občanskou společností a politickými stranami je důležitým prvkem na cestě ke svobodné společnosti; v konečném důsledku pak lze snadněji, iniciativou zdola, dosáhnout řešení problémů, s nimiž se Karenský stát nejvíce potýká – chudoba, migrace obyvatel, nedodržování základních lidských práv.

V souvislosti s novým projektem v Barmě/Myanmaru ADRA pořádá 21. 3. tematický večer o Barmě, na který přijdou i vzácní hosté - ředitelka Barmského centra Praha Sabe A. Soe a přední český specialista na problematiku Barmy Jan Bečka. Podobrobnosti zde.

Projekt je financován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce.

logo TransitionKategorie: Barma/Myanmar - Posilování a rozvoj občanské společnosti a demokratických sil v Karenském státě