Využití finančních prostředků
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 725 [id_type] => 2 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => Mince denně [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => /mince-denne/mince-denne [url] => mince-denne [urlfull] => mince-denne [password] => [poradi] => 8 [hloubka] => 1 [left_node] => 1370 [right_node] => 1387 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 736 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 725 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 76 [id_layout] => [title] => Využití finančních prostředků [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => vyuziti-financnich-prostredku [urlfull] => mince-denne/vyuziti-financnich-prostredku [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 2 [left_node] => 1377 [right_node] => 1378 [id_menu_vertical] => ) )
Mince denně
Main banner

Mince denně > Využití finančních prostředků

 

Přihlaste se do programu Mince denně.

Partneři

Využití finančních prostředků

Vaše pravidelné dary nám umožňují průběžně reagovat v případě neočekávaných katastrof, věnovat se dlouhodobým projektům a efektivně plánovat naši činnost v České republice i v zahraničí.

Výtěžek z programu Mince denně je každý rok rozdělován mezi čtyři oblasti:

30 % - pomoc v zahraničí

30 % - pomoc v České republice

30 % - provoz organizace

10 % - pomoc při mimořádných událostech


 

Využití finančních prostředků v roce 2019

Díky dlouhodobé podpoře dárců Mince denně jsme byli schopni reagovat na nečekané tragédie, přispět k rozvoji vzdělání a zdravotnictví ve světě, pomáhat napravovat následky přírodních katastrof, docházet za osamělými lidmi a zejména udržet celou naší organizaci v chodu. 

Pomoc v zahraničí

Na pomoc v zahraničí každý rok věnujeme 30 % z vybrané částky. Peníze putují do různých cílových destinací v závislosti na tom, kde zrovna probíhají naše rozvojové či humanitární projekty. Cílem humanitárních projektů je zajistit lidem v oblastech zasažených přírodní katastrofou či ozbrojeným konfliktem základní potřeby (jídlo, pití, oblečení atd.). V roce 2019 jsme tímto způsobem pomohli lidem v Indonésii, kde v září 2018 došlo k zemětřesení o síle 7,7 Richterovy škály a následné vlně tsunami. „Před tsunami jsem měl kavárnu kousek od pláže. Byl z ní krásný výhled na moře,“ popisuje Mas Wandi, který při neštěstí přišel o dům i o své živobytí. On a celá jeho rodina naštěstí přežili a Mas se rozhodl, že se zapojí do pomoci na obnovu ostrovu – nejprve jako dobrovolník, později jako náš kolega. Spolu s týmem humanitárních pracovníků pomohli na ostrově Sulawesi postavit šest zdravotnických center, které slouží nejen jako nemocnice, ale i jako vzorové stavby pro celé okolí. Budovy jsou totiž postaveny ze speciálních zemětřesení odolných technik, které mají zvýšit odolnost místních obyvatel vůči zemětřesení, která mohou přijít v budoucnu.

Rozvojové projekty přinášejí dlouhodobě udržitelná řešení pro problémy, které dnes sužují rozvojové země – chudobu, sucho, nedostatečný přístup ke vzdělání či zdravotní péči. Problém nekvalitního zdravotnictví se týká i evropských zemí. Jmenovitě pak Moldavska, kde již od roku 2018 probíhá projekt zaměřený na podporu rodin s autistickými dětmi. Ve spolupráci s místními neziskovými a nevládními organizacemi se snažíme zvýšit kvalitu dostupné zdravotnické péče pro děti s poruchou autistického spektra.
Jednou z partnerských organizací je centrum SOS Autismus v Kišiněvě, kam na behaviorální terapii dochází i Lilia, matka čtyřletého Mariana, u kterého se nemoc projevila v necelých dvou letech: „Jsem šťastná za výsledky, kterých jsme za rok a půl terapie dosáhli. Až dosud nejedl Marian nic jiného než kaši. Měl vážné záchvaty a křičel. To, že nyní jí polévku nebo pohanku, je pro nás obrovský úspěch. Kromě toho je více přítomný, více vnímá. Stále se ještě nesměje, ale už se mi dívá do očí.

Pomoc v České republice

Příspěvky z programu Mince denně putují i na pomoc v České republice, kde se angažujeme zejména ve dvou aktivitách: dobrovolnictví a globálním rozvojovém vzdělávání. Koordinace dobrovolníků (kterých máme kolem 2 500) probíhá přes 15 dobrovolnických center, která se nacházejí v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Dobrovolníci docházejí za seniory, sociálně znevýhodněnými dětmi, nemocnými nebo osamělými a věnují jim svůj čas i péči. „Překvapuje mne, jak stačí málo. Jen přijdu na chvilku na pokoj, uvařím kávu, povídáme si a pacienti jsou šťastní,“ říká dobrovolnice z Frýdku-Místku.

V roce 2019 jsme byli aktivní i na poli vzdělávání – vytvořili jsme sedmnáct výukových lekcí pro druhý stupeň základních škol, které zábavným způsobem předkládají žákům globální témata související s cíli udržitelného rozvoje. „Někdy je až neuvěřitelné v jaké bublině naši žáci žijí a málo dohlédnou za hranice svých her či sociálních sítí. Touto formou mají možnost nahlédnout i na problémy světa, o kterých si myslí, že se jich netýkají. Je příjemné sledovat jejich změnu v myšlení po probrané lekci, kdy si žáci vlastně uvědomí, že všichni jsme toho součástí,“ popisuje vliv nových metodik na studenty učitelka ze Základní školy v Lenešicích.

Finanční prostředky (10 %) putovaly i na pomoc při mimořádných událostech, kterou zajišťují zejména naše KIP neboli komunitní intervenční psychosociální týmy. Lidem zasaženým nehodami a jinými mimořádnými událostmi tak poskytují materiální, psychosociální i finanční pomoc. V minulém roce jsme tímto způsobem pomohli například obyvatelům obce Lenora, kde v říjnu 2019 došlo k výbuchu plynu.

Děkujeme všem dárcům Mince denně, že nám tyto činnosti umožnili vykonat.


Zdravotnické středisko Itibo v KeniPodpora pomoci v zahraničí

Pravidelné příspěvky od dárců programu Mince denně jsou využity na okamžitou pomoc lidem, které zasáhne přírodní katastrofa. Další část finančních prostředků je určena na dlouhodobé rozvojové projekty, v rámci kterých podporujeme rozvoj zdravotní péče, zemědělství, vzdělávání, zajištění zdrojů obživy a podobně.

Více o zahraniční pomoci ZDE


Podpora pomoci v ČR

ADRA v České republice provozuje 15 dobrovolnických center, která zajišťují dobrovolníky pro domovy seniorů, hospiců, léčeben dlouhodobě nemocných, dětských domovů a nemocnic. Příspěvky dárců Mince denně pomáhají zajistit nábor a školení dobrovolníků a zajištění administrativní podpory na rozvoj dobrovolnických programů.

Dobrovolnice ADRA v centru sociálních služeb

KIP týmy (Komunitní Intervenční Psychosociální týmy) poskytují na komunitní úrovni psychosociální pomoc lidem zasaženým mimořádnou událostí, jako jsou například nehody či povodně. KIP týmy vznikly na základě zkušeností z terénní práce po neštěstích, kdy se ukázala zvýšená poptávka po lidech – dobrovolnících schopných a ochotných reagovat na potřeby zasažených.

ADRA se v České republice věnuje také vzdělávání. Program globálního rozvojového vzdělávání Opravdový svět vede žáky, studenty i peda­gogy k zájmu o globální témata a zároveň je motivuje k tomu, aby se aktivně podíleli na řešení místních i globálních problémů.

Více o pomoci v ČR ZDE.


Zajištění chodu a rozvoje organizace 

Aby ADRA mohla efektivně hospodařit, plánovat a pracovat na projektech, potřebuje část prostředků investovat do nezbytného zázemí rozvoje organizace – zajišťovat různé zdroje financování, vzdělávat zaměstnance, informovat veřejnost o svých aktivitách a podobně.