Firemní dobrovolnictví
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Ostrava
Main banner

Dobrovolnictví > Ostrava > Firemní dobrovolnictví

Informace z centra:

 


Dobrovolnické centrum

ADRA Ostrava

Martinovská 3247 / 164

Ostrava - Martinov, 723 00

E-mail: dcostrava@adra.cz

 

808777808/0300, v.s. 260

Darovat online

Děkujeme za podporu!

Celkový počet návštěvníků:

 

Firemní dobrovolnictví

Firemní dobrovolnictví je propojením ziskového a neziskového sektoru. K takovému propojení může dojít v případě, že se soukromá firma rozhodne vyslat své zaměstnance do neziskové organizace, aby pomohli s konkrétní, vhodně vybranou činností bez nároku na finanční odměnu. 

V rámci Společenské odpovědnosti firem (CSR) tak dochází k podpoře dobrovolnických aktivit zaměstnanců, které mohou mít různou formu.

Firma se tak jednak profiluje navenek velice pozitivně tím, že pomůže vyřešit nějaký konkrétní problém v komunitě, ve které podniká, jednak se zlepšuje její vnitřní atmosféra, neboť se při dobrovolnické akci ukáže, zda a jak spolu zaměstnanci komunikují a jak jsou jako tým schopni flexibilně řešit úkoly, které jsou většinou vzdáleny jejich profesi.