Nekašlejme na druhé
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

České Budějovice
Main banner

Dobrovolnictví > České Budějovice

Informace z centra:

„Starajíce se o štěstí druhých, nacházíme své vlastní.“

Platon

DC ADRA ČB
F. Šrámka 34
370 01 Č. Budějovice
dccb@adra.cz
+420 731 705 002

 

 

 

číslo účtu veřejné sbírky:
808777808/0300,
v.s. 240

Program Mince denně

Celkový počet návštěvníků: 

 

Nekašlejme na druhé

21.10.2020

ADRA se připojuje k výzvě nevládních organizací #NekaslejmeNaDruhe 

Vyzýváme veřejnost:

1️. K soucitu s těmi, které může vir připravit o život, nebo ponesou druhotné následky. Jde o naše klienty: Seniory, lidi bez domova, lidi s hendikepem, sociálně slabé, lidi zadlužené, nezaměstnané, rodiče samoživitele, oběti trestných činů, děti z chudých rodin a i zvířata, která ztratí své páníčky

2️. K dodržování základních pravidel, o kterých víme, že fungují: nosme roušky, zdržme se kontaktů, vyhýbejme se větším skupinám a udržujme odstup dva metry, myjme si ruce a používejme dezinfekci, používejme aplikaci erouska.

3️. Ke sdílení naší výzvy a podpoře svých nejbližších. Pokud můžete, pomozte svým sousedům a lidem v okolí. Překonejte ostych a nabídněte pomocnou ruku. 

Jsme svobodné nevládní organizace, které mohou mít vůči veřejným politikám tisíc a jednu výhradu, ale teď je potřeba táhnout za jeden provaz. #SpoluToZvladneme

 

Podrobnější informace o výzvě najdete:

http://www.fors.cz/2020/10/15/nekaslejme-na-druhe-vyzva-nevladnich-organizaci-obcanum-cr-ke-koronaviru/#.X460f9AzaUnKategorie: České Budějovice