Firemní dobrovolnictví
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Břeclav
Main banner

Dobrovolnictví > Břeclav > Firemní dobrovolnictví

Informace z centra:

Firemní dobrovolnictví

Spojením ziskového a neziskového sektoru vznikla zajímavá myšlenka a tou je firemní dobrovolnictví. Základním principem je, že soukromá firma vyšle své zaměstnance do neziskové organizace, v našem případě do Domova seniorů Břeclav, aby pomohli s konkrétní, vhodně vybranou činností, nebo strávili pár hodin se seniory bez nároku na finanční odměnu.

Výhody:

- dobrá přílležitost, jak se pozitivně prezentovat na veřejnosti

- možnost odlišit se od konkurence

- zlepšuje se vnitřní atmosféra firmy, dobrovolnictví může být i takovým teambuldingem

 

Společenská odpovědnost firem (anglicky Corporate Social Responsibility, CSR) znamená dosahování ekonomického úspěchu a získání konkurenční výhody tím, že firma buduje svou dobrou pověst a získává důvěru lidí, kteří v ní pracují či žijí v komunitě, kde firma podniká.

 

Aktivity:

- aktivně strávený čas se seniory (v zařízení, procházka, výlet)

- manuální činnost zaměstnanců v neziskové organizaci

- sbírka mezi zaměstnanci na podporu a rozvoj dobrovolnictví v Břeclavi 

 

Pokud vás možnost firemního dobrovolnictví zaulaja, ptejte se více na e-mailu jitka.kopuleta@adra.cz