Chci se zapojit
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Břeclav
Main banner

Dobrovolnictví > Břeclav > Chci se zapojit

Informace z centra:

Chci se zapojit

 

Lidé, kteří chtějí aktivně pomáhat a smysluplně využít tak svůj volný čas, se mohou do dobrovolnictví zapojit pravidelně nebo jednorázově. Vždy záleží na daném dobrovolníkovi, kolik času chce věnovat potřebným. U pravidelného dobrovolnictví je to většinou hodina týdně.

Každý dobrovolník je pro nás malým zázrakem a vážíme si ho. Záleží nám na jeho názoru a zkušenostech, které mohou být velkým obohacením i pro ostatní dobrovolníky, proto se všichni scházíme 2x do roka na supervizích.

Dobrovolníci jsou při výkonu dobrovolnické služby také pojištěni.

Na požádání vystavíme potvrzení dobrovolnických hodin, tzv. Osvědčení o vykonané dlouhodobé dobrovolnické službě. Využijí jej např. studenti při přihlášce na VŠ.

DC ADRA Břeclav nabízí několik dobrovolnických programů a tak si může dobrovolník sám zvolit, která cílová skupinu mu vyhovuje - senioři v zařízení, senioři ve vlastní domácnosti nebo děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

 

SENIOŘI

Dobrovolník u seniorů věnuje svůj čas někomu, kdo by jinak zůstal sám. Je pak světlem mezi šedými dny. Dochází v rámci zařízení do Domova seniorů v Břeclavi nebo za seniorem, který žije sám ve své domácnosti.

 

DĚTI A MLÁDEŽ ZE SOCIÁLNĚ ZNĚVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ

Dobrovolníci mohou pomáhat u dětí a mládeže, a to formou individuálního doučování nebo zajištěním volnočasových aktivit. Nabízí se také vedení vlastního zájmového kroužku.

Pravidelné doučování zaměřené na učivo ZŠ probíhá přímo v rodinách, volnočasové aktivity pak jednorázově nebo pravidelně ve středu v rozmezí od 14.00 do 17.00 hod. na pobočce organizace IQ Roma v Poštorné.

Tento dobrovolnický program by neměl být postaven jen na doučování, ale také na principu blízkého individuálního vztahu mezi dobrovolníkem a dítětem, případně dětmi. Důležitá je podpora a přátelství. Dítě tak získá nového blízkého člověka, který mu není rodičem, ani učitelem, ale kamarádem, který má na něj čas.

Každý měsíc probíhá krátké školení určené zájemcům o dobrovolnictví. Nejbližší termín je zveřejněn v Aktualitách.

Pokud máte zájem o dobrovolnictví, kontaktujte koordinátorku dobrovolníků, Dominiku Svobodovou, na tel. čísle 739 204 370 nebo mailu dominika.svobodova@adra.cz.

 

Pokud nemáte mnoho volného času, ale přesto byste rádi pomohli, můžete věnovat jakoukoliv finanční částku na účet 808777808/0300, v.s. 880.

Dary budou použity na rozvoj a chod DC ADRA Břeclav.

Všem dárcům na vyžádání rádi vystavíme potvrzení o daru. V tomto případě kontaktujte Jitku Kopuletou, viz kontakty.

 

Je nám líto, počty dobrovolníků jsou omezeny, proto v současné době nehledáme další organizaci, kam by mohli naši dobrovolníci docházet.

Ale pokud víte o seniorovi, který žije sám, je smutný a uvítal by přátelskou přítomnost další osoby, kontaktujte nás, prosím.