Skutečná cena potravin
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 44 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 73 [id_layout] => [title] => Oddělení vzdělávání [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => oddeleni-vzdelavani [urlfull] => oddeleni-vzdelavani [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 1 [left_node] => 936 [right_node] => 1169 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 60 [id_type] => 4 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 44 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Nabídka pro školy [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => nabidka-pro-skoly [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/nabidka-pro-skoly [password] => [poradi] => 6 [hloubka] => 2 [left_node] => 947 [right_node] => 1022 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 65 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 60 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Základní školy [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => zakladni-skoly [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/nabidka-pro-skoly/zakladni-skoly [password] => [poradi] => 10 [hloubka] => 3 [left_node] => 970 [right_node] => 997 [id_menu_vertical] => ) [3] => stdClass Object ( [id_category] => 1356 [id_type] => 4 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 65 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Skutečná cena potravin [is_container] => 1 [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => skutecna-cena-potravin [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/nabidka-pro-skoly/zakladni-skoly/skutecna-cena-potravin [password] => [poradi] => 18 [hloubka] => 4 [left_node] => 985 [right_node] => 986 [id_menu_vertical] => ) )
Oddělení vzdělávání
Main banner

Oddělení vzdělávání > Nabídka pro školy > Základní školy > Skutečná cena potravin

 

 

Hlavní donoři:

Logo České rozvojové agentury

 

 

 

Jsme členy

 

 

Podporujeme

 

  

Podporují nás

  

         

 

 

  

 

 

Skutečná cena potravin

Cílová skupina:     ZŠ II. stupeň

Počet účastníků:   maximálně pro 32 žáků

Délka:                    180 minut (4 x 45 min.)

 

Anotace:

Proč vyhazujeme třetinu vyprodukovaného jídla, když každý osmý člověk na světě hladoví? Doslova před očima se nám odehrává plýtvání potravinami, které cestou na pulty českých supermarketů mnohdy urazily tisíce kilometrů. Workshop seznámí žáky se současnými fakty o tomto celosvětovém problému a podpoří jejich aktivní zapojení při hledání řešení.

 

Konkrétní cíle:

• Žáci se dozvědí základní fakta o problematice chudoby, hladu a plýtvání potravinami ve světě i ČR.

• Žáci vyvodí hlavní příčiny a důsledky chronického hladu.

• Žáci se zamyslí nad tím, jak mohou pomoci aktivně tento problém řešit.

 

RVP pro ZŠ II. stupeň, průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Téma: Objevujeme Evropu a svět.

Rozvíjené hodnoty a postoje: Upevňuje osvojování vzorců chování evropského občana a smysl pro zodpovědnost.

Rozvíjené vědomosti, dovednosti a schopnosti: Prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů na vznik a řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech;

prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování lidských práv;

rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí, seberealizaci a řešení reálných situací v otevřeném evropském prostoru.

RVP pro ZŠ II. stupeň, průřezové téma: Environmentální výchova

Téma: Základní podmínky života; Lidské aktivity a problémy životního prostředí; Vztah člověka k prostředí.

Rozvíjené hodnoty a postoje: Vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti.

Rozvíjené vědomosti, dovednosti a schopnosti: Vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování;  přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa; umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí; poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí; seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnost.

 

Základní pojmy: chudoba a hlad, chronický hlad, potravinová banka, potravinová bezpečnost, řetězec potravinového zboží, import X lokální produkce potravin, plýtvání potravinami