Daleká cesta čokolády (zš)
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 44 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 73 [id_layout] => [title] => Oddělení vzdělávání [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => oddeleni-vzdelavani [urlfull] => oddeleni-vzdelavani [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 1 [left_node] => 936 [right_node] => 1169 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 60 [id_type] => 4 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 44 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Nabídka pro školy [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => nabidka-pro-skoly [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/nabidka-pro-skoly [password] => [poradi] => 6 [hloubka] => 2 [left_node] => 947 [right_node] => 1022 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 65 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 60 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Základní školy [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => zakladni-skoly [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/nabidka-pro-skoly/zakladni-skoly [password] => [poradi] => 10 [hloubka] => 3 [left_node] => 970 [right_node] => 997 [id_menu_vertical] => ) [3] => stdClass Object ( [id_category] => 1352 [id_type] => 4 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 65 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Daleká cesta čokolády (zš) [is_container] => 1 [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => daleka-cesta-cokolady-zs [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/nabidka-pro-skoly/zakladni-skoly/daleka-cesta-cokolady-zs [password] => [poradi] => 14 [hloubka] => 4 [left_node] => 977 [right_node] => 978 [id_menu_vertical] => ) )
Oddělení vzdělávání
Main banner

Oddělení vzdělávání > Nabídka pro školy > Základní školy > Daleká cesta čokolády (zš)

 

 

Hlavní donoři:

Logo České rozvojové agentury

 

 

 

Jsme členy

 

 

Podporujeme

 

  

Podporují nás

  

         

 

 

  

 

 

Daleká cesta čokolády (zš)

Cílová skupina:          žáci I. stupně ZŠ 

Počet účastníků:        maximálně 32

Délka:                         90 minut

 

Anotace: Žáci se hravou formou seznámí s tím, z čeho a jak se vyrábí čokoláda. Pochopí také, že jejich oblíbená pochoutka musí urazit kus cesty, než se dostane na náš stůl. Budou také moci ochutnat i fairtradovou čokoládu. Žáci si uvědomí, že svět obchodu je propojený a že i my můžeme ovlivňovat životního prostředí. Zjistí rovněž, co je to dětská práce.

 

Konkrétní cíle:

 

RVP pro ZŠ I. stupeň, průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá (Svět nás zajímá)

Tematický okruh se zaměřuje na procesy získávání a interpretace nových poznatků, které vycházejí především z osobní zkušenosti žáka a z jeho nejbližšího okolí a umožňují pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí.

Rozvíjené vědomosti, dovednosti a schopnosti: Žáci jsou vedeni k rozvíjení dovednosti hledat a kriticky hodnotit informace, uvědomovat si souvislosti místních i světových událostí na život lidí, všímat si rozdílů mezi životy lidí v různých kulturách, místech a čase. Důležité je, aby se globální perspektivě postupného poznávání světa věnovala pozornost již na 1. stupni, se zvláštním důrazem pak v pojetí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.

Tematický okruh: Objevujeme Evropu a svět (Objevujeme svět)

Tematický okruh propojuje poznatky o přírodním prostředí s historickým a kulturním vývojema s dopady na rozvoj hospodářství, využívá vlastních zkušeností žáků. Přispívá k základnímu pochopení propojenosti současného světa a některých jeho problémů.

Zaměřuje se na rozvoj znalostí týkajících se globálních problémů, jako je např. chudoba, nízká úroveň vzdělání, špatný zdravotní stav, a na rozvoj schopností pojmenovat jejich příčiny a přicházet s nápady možností, jak přispět k jejich řešení. Nově získané poznatky z předchozího tematického okruhu jsou dále využívány a důraz je kladen na operace vyšší poznávací náročnosti, zejména jako je hledání souvislostí a řešení problémů.

Základní pojmy: kakaový bob, kakao, kakaovník a jeho růst, kakaová plantáž, čokoláda, výroba čokolády, pěstitelská země (daleká země), spotřebitelská země (ČR, Evropa), továrna na zpracování kakaa, továrna na výrobu čokolády, přeprava čokolády (lodní, pozemní ad.), těžká práce (dětská práce), moře, férová čokoláda (Fair Trade)