Daleká cesta banánu (zš)
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 44 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 73 [id_layout] => [title] => Oddělení vzdělávání [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => oddeleni-vzdelavani [urlfull] => oddeleni-vzdelavani [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 1 [left_node] => 936 [right_node] => 1169 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 60 [id_type] => 4 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 44 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Nabídka pro školy [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => nabidka-pro-skoly [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/nabidka-pro-skoly [password] => [poradi] => 6 [hloubka] => 2 [left_node] => 947 [right_node] => 1022 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 65 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 60 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Základní školy [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => zakladni-skoly [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/nabidka-pro-skoly/zakladni-skoly [password] => [poradi] => 10 [hloubka] => 3 [left_node] => 970 [right_node] => 997 [id_menu_vertical] => ) [3] => stdClass Object ( [id_category] => 1353 [id_type] => 4 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 65 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Daleká cesta banánu (zš) [is_container] => 1 [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => daleka-cesta-bananu-zs [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/nabidka-pro-skoly/zakladni-skoly/daleka-cesta-bananu-zs [password] => [poradi] => 15 [hloubka] => 4 [left_node] => 979 [right_node] => 980 [id_menu_vertical] => ) )
Oddělení vzdělávání
Main banner

Oddělení vzdělávání > Nabídka pro školy > Základní školy > Daleká cesta banánu (zš)

 

 

Hlavní donoři:

Logo České rozvojové agentury

 

 

 

Jsme členy

 

 

Podporujeme

 

  

Podporují nás

  

         

 

 

  

 

 

Daleká cesta banánu (zš)

Cílová skupina:          žáci I. stupně ZŠ 

Počet účastníků:        maximálně 32

Délka:                         90 minut (2x 45 minut)

 

Anotace: Žáci se dozvědí, odkud se bere naše oblíbené tropické ovoce – banán.  Hravou formou se seznámí s tím, kde banány rostou, jak se pěstují a kudy putují, než se dostanou na náš stůl. Seznámí se také s rozdíly mezi ovocem a zeleninou pěstovanými v zahraničí a České republice. Dále v programu objevují základní principy světového hospodářství a jeho vliv na životní prostředí.

Cíle programu:

 

RVP pro ZŠ I. stupeň, průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá (Svět nás zajímá)

Tematický okruh se zaměřuje na procesy získávání a interpretace nových poznatků, které vycházejí především z osobní zkušenosti žáka a z jeho nejbližšího okolí a umožňují pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí.

Rozvíjené vědomosti, dovednosti a schopnosti: Žáci jsou vedeni k rozvíjení dovednosti hledat a kriticky hodnotit informace, uvědomovat si souvislosti místních i světových událostí na život lidí, všímat si rozdílů mezi životy lidí v různých kulturách, místech a čase. Důležité je, aby se globální perspektivě postupného poznávání světa věnovala pozornost již na 1. stupni, se zvláštním důrazem pak v pojetí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.

Tematický okruh: Objevujeme Evropu a svět (Objevujeme svět)

Tematický okruh propojuje poznatky o přírodním prostředí s historickým a kulturním vývojem, s dopady na rozvoj hospodářství, využívá vlastních zkušeností žáků. Přispívá k základnímu pochopení propojenosti současného světa a některých jeho problémů.

Zaměřuje se na rozvoj znalostí týkajících se globálních problémů, jako je např. chudoba, nízká úroveň vzdělání, špatný zdravotní stav, a na rozvoj schopností pojmenovat jejich příčiny a přicházet s nápady možností, jak přispět k jejich řešení. Nově získané poznatky z předchozího tematického okruhu jsou dále využívány a důraz je kladen na operace vyšší poznávací náročnosti, jako je zejména hledání souvislostí a řešení problémů.

Základní pojmy: banán, banánovník, pěstování a dovoz banánů, banánová plantáž, třídění ovoce a zeleniny, (Ekvádor X ČR – doma X zahraničí), negativní dopad/y na životní prostředí, Ekvádor – největší světový vývozce banánů