Vzdělávání mezi plechy
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 44 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 73 [id_layout] => [title] => Oddělení vzdělávání [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => oddeleni-vzdelavani [urlfull] => oddeleni-vzdelavani [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 1 [left_node] => 936 [right_node] => 1169 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 60 [id_type] => 4 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 44 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Nabídka pro školy [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => nabidka-pro-skoly [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/nabidka-pro-skoly [password] => [poradi] => 6 [hloubka] => 2 [left_node] => 947 [right_node] => 1022 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 66 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 60 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Střední školy [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => stredni-skoly [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/nabidka-pro-skoly/stredni-skoly [password] => [poradi] => 11 [hloubka] => 3 [left_node] => 998 [right_node] => 1013 [id_menu_vertical] => ) [3] => stdClass Object ( [id_category] => 1362 [id_type] => 4 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 66 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Vzdělávání mezi plechy [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => vzdelavani-mezi-plechy [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/nabidka-pro-skoly/stredni-skoly/vzdelavani-mezi-plechy [password] => [poradi] => 3 [hloubka] => 4 [left_node] => 999 [right_node] => 1000 [id_menu_vertical] => ) )
Oddělení vzdělávání
Main banner

Oddělení vzdělávání > Nabídka pro školy > Střední školy > Vzdělávání mezi plechy

 

 

Hlavní donoři:

Logo České rozvojové agentury

 

 

 

Jsme členy

 

 

Podporujeme

 

  

Podporují nás

  

         

 

 

  

 

 

Vzdělávání mezi plechy

Cílová skupina:     studenti SŠ

Počet účastníků:   maximálně pro 32 žáků

Délka:                    90 minut (2 x 45 min.)

 

Anotace:

V programu studenti interaktivní formou blíže s Bangladéšem, konkrétně nahlédnou do hlavního města Dháka. Seznámí se s životem lidí ve slumu a podívají se i do vzdělávacího centra ve slumu Čalantika v Dháce, které podporuje organizace ADRA, o. p. s. Program ukazuje vzdělání jako jeden z možných nástrojů k potírání chudoby a nastiňuje situaci v Bangladéši a vzdělávací politiku jednoho z nejlidnatějších států světa.

 

Konkrétní cíle:

• Studenti se seznámí s konceptem SDGs (MDGs)

• Studenti si uvědomí souvislost mezi dostupností vzdělání a snižováním chudoby

• Studenti se seznámí podrobněji s rozvojovým projektem ADRA, o.p.s. - vzdělávací centrum ve slumu Čalantika v Bangladéši

 

RVP pro gymnázia: průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Téma: Globální problémy, jejich příčiny a důsledky: mezinárodní migrace a migrační politika, azylové a uprchlické hnutí.

Rozvíjené hodnoty a postoje: Vnímat dopady a důsledky globalizačních a rozvojových procesů, rozlišovat mezi nimi příznivé i nepříznivé prvky a jevy, učit se hledat kompromisy; zaujímat konstruktivní postoje k naléhavým otázkám míru a lidských práv v konkrétních životních situacích.

Rozvíjené vědomosti, dovednosti a schopnosti: Myslet systémově a hledat souvislosti mezi jevy a procesy; spolupracovat aktivně a efektivně s jinými lidmi, vcítit se při poznávání a posuzování jejich názorů do situace a prostředí, ze kterého vycházejí jejich přístupy; vytvořit si na základě osvojených informací vlastní názor, umět ho vyjádřit a obhajovat ho argumentací v diskusích o politických, ekonomických a sociálních problémech v kontextu s evropskými a globálními vývojovými tendencemi; umět přijmout názor ostatních a korigovat své původní pohledy na danou problematiku.

 

Základní pojmy: Bangladéš, vzdělání - placená a povinná předškolní docházka v Bangladéši, SDGs (MDGs), slum, dětská práce