Distribuce a výroba štíty v DC Klatovy v době pandemie COVID-19
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Plzeň
Main banner

Dobrovolnictví > Plzeň > O nás > Klatovy > dobrovolnické centrum

Informace z centra:

náš sbírkový účet na podporu Dobrovolnického centra je 808777808 / 0300, variabilní symbol 820

Partneři:Distribuce a výroba štíty v DC Klatovy v době pandemie COVID-19

Do výroby a distribuce ochranných pomůcek se zapojilo přes 120 dobrovolníků z Plzeňského kraje. Díky nim se podařilo vyrobit a doručit potřebným institucím celkem 15 699 ks materiálu, který je chrání před nákazou COVID- 19.

Jak je patrné z tabulky zde podařilo vyrobit a předat celkem 39 ks ochranných štítů. Díky tomuto jsme mohli pomoci 4 institucím v Praze a na Plzeňsku.

Kromě výroby ochrany pomůcek naši dobrovolníci zajišťují pro nejohroženější skupiny nákup potravin ve spolupráci s městem Klatovy.

 

Fungování celého DC Klatovy shrnuje video, které si můžete zhlédnout zde


Fotogalerie