Klatovy
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Plzeň
Main banner

Dobrovolnictví > Plzeň > O nás > Klatovy

Informace z centra:

náš sbírkový účet na podporu Dobrovolnického centra je 808777808 / 0300, variabilní symbol 820

Partneři:Klatovy

Pomoc seniorům a ohroženým skupinám s nákupy při epidemii

V současné době nabízí pomoc s nákupy v případech nouze městský ústav sociálních služeb. Podrobnosti služby jsou uvedené na webu města a zní takto:

Město Klatovy v souvislosti s coronavirovou situací informuje seniory o možnosti zajištění nezbytného nákupu potravin a léků prostřednictvím pečovatelské služby Městského ústavu sociálních služeb po dobu nouzového stavu. Senioři se v případě potřeby mohou obracet v pondělí až pátek, v době mezi 8.00 až 14.00 hodin na tel. linky 376 347 118 nebo 376 347 101. Úhrada za službu běžného nákupu a donášky léků činí 130,- Kč za hodinu (účtuje se skutečně strávený čas k zajištění uvedené služby).

veškeré sdělení města Klatovy ohledně covidu najdete zde