Distribuce a výroba respirátorů v DC Klatovy v době pandemie COVID-19
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Plzeň
Main banner

Dobrovolnictví > Plzeň > O nás > Klatovy > dobrovolnické centrum

Informace z centra:

náš sbírkový účet na podporu Dobrovolnického centra je 808777808 / 0300, variabilní symbol 820

Partneři:Distribuce a výroba respirátorů v DC Klatovy v době pandemie COVID-19

Jak je patrné z tabulky zde podařilo se celkem předat 390 ks respirátorů. Díky tak velkému množství jsme mohli pomoci 4 institucím na Plzeňsku.

Kromě výroby ochrany pomůcek naši dobrovolníci zajišťují pro nejohroženější skupiny nákup potravin ve spolupráci s městem Klatovy.

Fungování celého DC Klatovy shrnuje video, které si můžete prohlédnout zde.


Fotogalerie