Přijímající organizace
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Prostějov
Main banner

Dobrovolnictví > Prostějov > Přijímající organizace

Informace z centra:

Činnost DC ADRA Prostějov ukončena k 31.10.2013.

 

Informace o dobrovolnictví najdete na stránkách: https://www.adra.cz/adra/pomahejte-s-nami/dobrovolnictvi

Partneři:

Přijímající organizace

Přijímající organizace v roce 2013

 

Pokud chcete pracovat jako dobrovolníci, kontaktujte přímo sociální pracovnice v těchto organizacích:

 

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Prostějov

Mgr. Lenka Prosecká, 733 572 729, lprosecka@csspv.cz

 

Hospic na Svatém Kopečku

Mgr. Martina Ležáková, 585 100 036, martina.lezakova@hospickopecek.charita.cz

 

Domov pro seniory Soběsuky, p.o.

Bc. Jana Vaverková, 582 394 024, klapka 21, vaverkova@dpssobesuky.cz

 

Domov důchodců Šumperk

Bc. Aneta Svozilová, DiS, 583 301 545, svozilova@ddspk.cz

 

Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané p.o.

Bc. Hana Langová, 585 754 445, socialni@ddnamestnahane.cz

 

 

 

 

 

 

Organizace, které mají s DC Prostějov uzavřenou smlouvu o spolupráci v roce 2012:

 

Domov "Na Zámku", p.o. Nezamyslice

Občanské sdružení Pomocná ruka

Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Prostějov

Domov důchodců Prostějov, příspěvková organizace

Hospic na Svatém Kopečku

Domov pro seniory Soběsuky

Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané p.o.

HELIOS MOSTKOVICE o.s.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., okresní organizace Prostějov

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Podané ruce, o. s. – Projekt OsA Frýdek-Místek

Sociální služby Prostějov p.o. Denní stacionář Pod Kosířem

K-centrum Vrahovická 83

ADP Sanco

Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice

Dům s pečovatelskou službou Mostkovice

Domov důchodců Šumperk