senioři
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Plzeň
Main banner

Dobrovolnictví > Plzeň > Jak se zapojit > senioři

Informace z centra:

náš sbírkový účet na podporu Dobrovolnického centra je 808777808 / 0300, variabilní symbol 820

Partneři:senioři

Dobrovolníci v sociálních a zdravotních zařízeních pro seniory

V tomto programu docházejí dobrovolníci do zařízení pro seniory, lidově do "domovů důchodců". Momentálně tento program běží v Plzni a Klatovech.

V Plzni jde o:

V Klatovech jde o Domov pro seniory, Podhůrecká 815, Klatovy.

Cílovou skupinou jsou zejména opuštění, či zdravotně hendikepovaní senioři v zařízeních, za kterými přímo dobrovolníci docházejí na návštěvy.

O co především jde?

Jde o podpora důstojného prožití stáří a alternativního trávení volného času seniorů v zařízení, ale také obecně o podporu myšlenky dobrovolnictví a mezigenerační solidarity. 

Dobrovolníci se při návštěvách věnují:

Požadavky pro uchazeče pro přijetí do programu:

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM I VY :)