Historie DC
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Pobočka
ADRA, o.p.s.

Česká Lípa
Main banner

Dobrovolnictví > Česká Lípa > O nás > Historie DC

Informace z centra:

počítadlo.abz.cz

Historie DC

Dobrovolníci

Pobočka ADRA Česká Lípa byla založena v březnu 2009 s cílem zmírňovat dopady ekonomické krize na obyvatele České Lípy a okolí. V březnu 2009 byla zahájena činnost Informačního centra pro rodiny ve finanční tísni, které úzce spolupracuje s Poradnou při finanční tísni Praha a se Sdružením obrany spotřebitelů Praha.

V srpnu 2009 byl zahájen ve spolupráci s městem Česká Lípa terénní sociální průzkum na 2 problematických sídlištích a v srpnu 2009 byly zahájeny přípravy na založení Dobrovolnického centra ADRA (dále DC ADRA Česká Lípa).

20. 10. 2009 jsme obdrželi akreditaci MV ČR na dobrovolnickou činnost na 3 roky. Od ledna 2010 byla zahájena vlastní činnost DC ADRA Česká Lípa, kde v období od února do října 2010 jsme měli 25 zapojených dobrovolníků v 10 zdravotnických a sociálních přijímacích organizacích na Českolipsku: Dětský domov Česká Lípa, Domov důchodců Sloup v Čechách, Integrační azylové centrum Česká Lípa, Domov pro seniory Doksy, Domov a Penzion s  pečovatelskou službou Česká Lípa, Komunitní centrum Česká Lípa, Farní Charita Česká Lípa – Dům pro matky s dětmi Jonáš, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a Domov s pečovatelskou službou Nový Bor.

20. 9. 2010 byla na základě vítězství ve výběrovém řízení podepsána smlouva se Správou uprchlických zařízení MV ČR o zajišťování kurzů českého jazyka pro cizince mimo EU v rámci Českolipska a od září 2010 byly bezplatné kurzy zahájeny a probíhají až dosud včetně bezplatného sociálního a právního poradenství (nyní plně v režii Centra pro integraci cizinců Liberec). 

V roce 2013 došlo v souvislosti s novým Občanským zákoníkem ke změně názvu pobočky z o.s. (občanského sdružení) ADRA na ADRA, o.p.s. (obecně prospěšná společnost). Podařilo se nám počet dlouhodobých dobrovolníků navýšit na 40. Podařilo se nám rozšířit naše působení na Českolipsku o Mimoň (Domov pro seniory), Sosnovou (Dolmen, Agentura pro chráněné bydlení) a založit náš facebookový profil ADRA Česká Lípa, kde jsou zveřejňovány aktuální pozvánky. Počet přijímacích zařízení se v čase vyvíjí, některá zařízení zanikají (např. Integrační azylové centrum v České Lípě) a jiná zase vznikají. Kromě toho jsme zapojili dalších  90 dobrovolníků do krátkodobých doprovodných akcí. Kromě stávajících dvou bezplatných služeb (Informační a Dobrovolnické centrum) jsme pokračovali ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců Liberec, kde na pobočce ADRA probíhaly kromě bezplatných kurzů českého jazyka i tématické semináře a bezplatné sociální a právní poradenství pro cizince.

V roce 2017 jsme obnovili program pro děti a mláděž a navýšili počet dlouhodobých dobrovolníků na 56 ve 12. sociálních a zdravotnických zařízeních na Českolipsku (Dětský domov Česká Lípa, Domov důchodců Sloup v Čechách, Domov pro seniory Doksy, Domov pro seniory Mimoň, Domov důchodců Zákupy, Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa, Domov s  pečovatelskou službou Česká Lípa, Domov pro seniory Česká Lípa, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a Domov s pečovatelskou službou Nový Bor, Ostara Nový Bor a Senior centrum Nový Bor). Na našem facebookovém profilu jsme zveřejnili podrobnou reportáž z prvního udělování cen Křesadlo pro dobrovolníky z celého Libereckého kraje ze všech oblastí dobrovolnické služby v České Lípě. 24.10. jsme obdrželi v pořadí pátou akreditaci MV ČR pro dobrovolnické centrum s platností na 4 roky.

V roce 2018 a 2019 jsme rovněž spoluorganizovali 8. a 9. ročník udělování cen Křesadlo pro dobrovolníky z celého Libereckého kraje ze všech oblastí dobrovolnické služby v České Lípě, dále jsme pořádali spolu s městem Česká Lípa 9. a 10. ročník Dne zdraví v KD Crystal, na naší pobočce Kluby zdraví (čtvrtletně od roku 2005), 11. a 12. ročník Českolipských ozvěn Ekofilmu a 12. a 13. ročník cyklu Cestování za poznáním a za pomocí. Navýšili jsme počet dobrovolníků na 61 v 15. sociálních a zdravotnických zařízeních (nově přibyla Ostara Nový Bor a Cvikov, Domov pro seniory ve Stráži p. Ralskem a Alzheimer centrum v České Lípě).