Křesadlo 2019
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Pobočka
ADRA, o.p.s.

Česká Lípa
Main banner

Dobrovolnictví > Česká Lípa > Dobrovolnictví > Křesadlo 2019

Informace z centra:

počítadlo.abz.cz

Křesadlo 2019

9. ročník Křesadla Libereckého kraje, potřetí v České Lípě 3.12.2019

Cena Křesadlo se uděluje dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých v ČR od roku 2001. V Libereckém kraji se koná 9. rokem (tzn. od roku 2011, 3 roky v Liberci, 3 roky v Jablonci n.N.). V České Lípě se poprvé cena Křesadlo udělovala na Mezinárodní den dobrovolníků 5.12. 2017. Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků ze všech oblastí činnosti od ochrany životního prostředí přes sport po dobrovolné hasiče a upozornit na přínos dobrovolnických aktivit v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.

Křesadlo Libereckého kraje má motto: "Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci". Pokud ve svém okolí znáte někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj čas a energii veřejně prospěšné činnosti ?
V prosinci 2019 bude v rámci slavnostního společenského večera šesti dobrovolníkům Libereckého kraje udělena cena KŘESADLO, které je symbolem vykřesané jiskřičky lidství.
Cenu převezmou z rukou významných představitelů Libereckého kraje ve spolupráci se zástupci podnikatelské a veřejné sféry.
Těšíme se na zaslané příběhy, které jsou každoročně ukázkou bohaté občanské angažovanosti našich spoluobčanů a příkladů dobré praxe dobrovolnických služeb v Libereckém kraji.

Hlavním sponzorem akce jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

Vaše nominace prosím zašlete na E-mailovou adresu: petr.maska@adra.cz
nebo písemně na adresu ADRA, o.p.s, ul. Čs. Armády 1578, 470 01 Česká Lípa,
nejpozději do 10. 10. 2019. Formulář pro nominaci Vašeho dobrovolníka je uvedený níže. 


Náležitosti návrhu:
 Charakteristika a kontaktní údaje navrhovatele (právnická nebo fyzická osoba).
 Základní osobní údaje a kontaktní spojení na kandidáta ceny KŘESADLO 2019.
 Popis činnosti kandidáta ceny KŘESADLO 2019 a hlavní důvody pro jeho navržení.
 Podmínkou udělení ceny je souhlas kandidáta se zveřejněním jeho jména a hlavního důvodu, proč byl  na cenu navržen, spolu se souhlasem být kontaktován médii.

Adresa pro zaslání vašeho návrhu:
ADRA, o.p.s, ul. Čs. Armády 1578, 470 01 Česká Lípa,
E-mail: petr.maska@adra.cz, FB: ADRA Česká Lípa,
web:www.adraceskalipa.cz


Fotogalerie