Srí Lanka
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 5 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => Pomoc v zahraničí [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => pomoc-v-zahranici [urlfull] => pomoc-v-zahranici [password] => [poradi] => 1 [hloubka] => 1 [left_node] => 2 [right_node] => 187 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 9 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 5 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 36 [id_layout] => [title] => Rozvojové projekty [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => rozvojove-projekty [urlfull] => pomoc-v-zahranici/rozvojove-projekty [password] => [poradi] => 2 [hloubka] => 2 [left_node] => 105 [right_node] => 168 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 499 [id_type] => 4 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 9 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 69 [id_layout] => [title] => Srí Lanka [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => sri-lanka [urlfull] => pomoc-v-zahranici/rozvojove-projekty/sri-lanka [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 3 [left_node] => 114 [right_node] => 115 [id_menu_vertical] => ) )
Main banner

Pomoc v zahraničí > Rozvojové projekty > Srí Lanka

Srí Lanka

Základní informace

Srí Lanka

Hlavní město: Colombo

Rozloha: 65 610 km²

Počet obyvatel: 21 284 000

Jazyk: sinhálština, tamilština

Náboženství: buddhismus 70 %, islám 8 %, hinduismus 7 %, křesťanství 6 %

Od přílivové vlny tsunami uběhlo již více než 5 let, ale proces obnovy stále není dokončen. Tato katastrofa, která Srí Lanku postihla o vánočních svátcích roku 2004, po sobě zanechala nespočet mrtvých a zraněných a tisíce přeživších bez střechy nad hlavou. ADRA ČR se zapojila do obnovy země bezprostředně po tsunami a působí zde dodnes.

Projekty ADRA ČR

1. Zlepšení životní úrovně, příjmu domácností, kvality zdraví a vzdělávání

Srí Lanka je multietnický stát, v němž žije zhruba 75 % Sinhálců. Menšinu tvoří indičtí Tamilové, kteří byli od roku 1830 na ostrov dováženi z Indie jako pracovní síla pro čajové plantáže. Tato minorita se během získávání nezávislosti znepřátelila s většinovými Sinhálci, docházelo k neuznání a utlačování. Částečně byla Tamilům udělena některá občanská práva, avšak i v současnosti zhruba 40 % z nich nemá státní občanství, jejich volný pohyb uvnitř státu je velmi omezený a možnosti rozvoje jejich společenství jsou minimální. Díky negramotnosti, nízkému sociálnímu postavení, špatným hygienickým podmínkám a absenci schopných vůdců jsou Tamilové nuceni přijmout statut podřízenosti, který je dále zneužíván. Cílovou skupinou projektu ADRA jsou Tamilové žijící v okrese Nuwara-Eliya.

Se zlepšením životní úrovně, příjmů, zdravotní situace a vzdělání se očekává také zlepšení nedůstojného postavení Tamilů ve společnosti a jejich možností prosadit svá práva. Tohoto cíle bude dosahováno soustavnou materiální a vzdělávací podporou plantážním komunitám. Projekt probíhá od března 2010 do prosince 2011.

2. Bydlení a vodní zdroje pro obyvatele Tangalle

Humanitární pomoc z celého světa byla masivní, ale kvalita pomoci někdy musela ustoupit snaze o co nejrychlejší obnovu. Především poskytnuté náhradní bydlení pro rodiny postižené vlnou tsunami je mnohdy bez trvalého přístupu k pitné vodě, bez kompletních kuchyní a často ve špatně přístupných oblastech. V neposlední řadě byla spousta domů vybudována v blízkosti starousedlých komunit, které přestože nebyly vlnou tsunami zasaženy, žijí v nedůstojných podmínkách. Na humanitární pomoc neměly nárok a to mezi komunitami způsobuje napětí.

Aktivity ADRA ČR začaly v březnu 2010 a od letošního roku byl do projektu přidán nový komponent – zvyšování povědomí mládeže o zdravém způsobu života. Vedoucí místní mládeže se zúčastní školení, které se zaměří na následující témata: alkoholismus, sexuální zdraví, zdravé stravovací a výživové návyky. Vedoucí poté sami povedou tréninky na místních školách a v různých mládežnických organizacích v oblasti Tangelle.

3. Lepší životní podmínky pro sirotky a seniory zasažené válečným konfliktem

Občanská válka na Srí Lance, která s různou intenzitou trvala 25 let, přinutila během poslední fáze vojenských střetů více než 280 000 lidí k opuštění svých domovů. Stali se z nich tzv. vnitřní uprchlíci (IDP, internally displaced persons). Koncem roku 2009 se začali uprchlíci postupně vracet či usazovat, avšak situace stále není uspokojivá. Takto vysoký počet vysídlených osob způsobuje značný tlak na místní komunitu a na vládu a navzdory probíhající humanitární pomoci se zatím nedaří potřeby těchto lidí zajistit.

Cílem projektu bylo zmírnit následky války a pomoci nejvíce zranitelným společenským skupinám nuceným k přesídlení, kterými jsou senioři a sirotci. Bylo vybráno devět institucí v nejvíce zasažených oblastech, které pečují o tři domovy důchodců a šest sirotčinců. V rámci projektu probíhalo:

Novinky