Moldavsko - Šíření inkluzivního vzdělávání a zlepšení hygienických podmínek v mateřských školách
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 5 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => Pomoc v zahraničí [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => pomoc-v-zahranici [urlfull] => pomoc-v-zahranici [password] => [poradi] => 1 [hloubka] => 1 [left_node] => 2 [right_node] => 187 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 9 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 5 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 36 [id_layout] => [title] => Rozvojové projekty [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => rozvojove-projekty [urlfull] => pomoc-v-zahranici/rozvojove-projekty [password] => [poradi] => 2 [hloubka] => 2 [left_node] => 105 [right_node] => 168 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 1163 [id_type] => 4 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 9 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 69 [id_layout] => [title] => Moldavsko - Šíření inkluzivního vzdělávání a zlepšení hygienických podmínek v mateřských školách [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => moldavsko--sireni-inkluzivniho-vzdelavani-a-zlepseni-hygienickych-podminek-v-materskych-skolach [urlfull] => pomoc-v-zahranici/rozvojove-projekty/moldavsko--sireni-inkluzivniho-vzdelavani-a-zlepseni-hygienickych-podminek-v-materskych-skolach [password] => [poradi] => 23 [hloubka] => 3 [left_node] => 154 [right_node] => 155 [id_menu_vertical] => ) )
Main banner

Pomoc v zahraničí > Rozvojové projekty > Moldavsko - Šíření inkluzivního vzdělávání a zlepšení hygienických podmínek v mateřských školách

Moldavsko - Šíření inkluzivního vzdělávání a zlepšení hygienických podmínek v mateřských školách

Inkluzivní vzdělávání v MoldavskuZákladní informace

Hlavní město: Kišiněv

Rozloha: 33 843 km²

Počet obyvatel: 2,9 milionů (r. 2014; 3,4 milionů včetně Podněstří)

Jazyk: moldavština, ukrajinština, ruština, rumunština

Náboženství: pravoslaví


Po rozpadu Sovětského svazu prošlo Moldavsko hlubokou hospodářskou krizí, která se podepsala na celé společnosti. I přes řadu pozitivních změn a reforem, které vedly k demokratizaci země a návratu hospodářského růstu v posledních deseti letech, zůstává Moldavsko nadále nejchudší zemí Evropy. Velká část dospělé populace odešla za prací do zahraničí a země nemá dostatečné prostředky na zlepšení své sociální a fyzické infrastruktury či na odstranění ekologických zátěží z minulých dob. To vše se podepisuje na špatné dostupnosti pitné vody, nedostatečné sanitaci a nízké kvalitě vzdělání, které prohlubují chudobu obyvatelstva.

Podpora inkluzivního vzdělávání na jihu Moldavska

V červnu 2015 zahájila ADRA ČR projekt zaměřený na podporu šíření inkluzivního vzdělávání a zlepšení přístupu k pitné vodě a sanitárním zařízením v mateřských školách na jihu Moldavska.

V okresech Leova a Causeni ADRA již od roku 2011 usiluje o zapojení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné školní výuky. Až donedávna byly tyto děti posílány do speciálních ústavů, které přispívaly k jejich sociálnímu vyloučení. Situace se však začala měnit v roce 2011, kdy se ADRA ČR zasloužila o otevření první inkluzivní školky v Moldavsku. Následovaly další dvě školky na jihu země a vypracování národního manuálu pro zavádění inkluzivního vzdělávání v institucích předškolního vzdělávání.

V roce 2015 a 2016 se budou v rámci nového projektu konat školící a osvětové aktivity pro pracovníky a rodiče v 8 školkách zaměřené na snižování předsudků vůči dětem se zvláštními potřebami a zohledňování jejich potřeb ve výuce. Díky tomu se děti s handicapem budou moci snadněji zapojit do běžného předškolního vzdělávání a následně i nástoupit do běžných základních škol. Tím se celkově podpoří jejich sociální začlenění.

Nezávadná voda pro mateřské školy

Dále pak projekt umožní zlepšení přístupu k pitné vodě a sanitačním zařízením. Zejména na venkově je většina domácností a institucí závislá na čerpání vody ze studní. Spodní voda je však často kontaminovaná. Půda obsahuje dusičnany a pesticidy, které pocházejí ještě z dob nadměrného užívání hnojiv před rozpadem Sovětského svazu. Vodu ve studních zamořují také nevhodná sanitační zařízení, jako jsou otevřené jámy, latríny a netěsnící žumpy, neboť na venkově chybí kanalizace. Situaci dále komplikují nedostatečné hygienické návyky. Výsledkem je vysoká nemocnost obyvatel, která zvyšuje u dětí absenci ve vyučování a u dospělých snižuje práceschopnost.

Projekt přispívá k řešení této situace vybavením deseti školek vodními filtry a systémem na zpracování a čištění odpadních vod. Filtrační systém bude vodu čistit od materiálních částí, kovů a chemických látek a dezinfikovat ji pomocí ultrafialového světla. Odpadní systém pak splašky zpracuje a vyčistí pomocí mechanických a biologických metod tak, aby vodu bylo možné přímo vypouštět do země přes zavodňovací kanály. Vzniklý kal pak může být používán jako hnojivo. Na instalaci filtračního a odpadového systému navážou osvětové aktivity pro zaměstnance, děti, rodiče a širokou veřejnost na téma voda, sanitace a ochrana životního prostředí.

Projekt „Podpora šíření inkluzivního vzdělávání a zlepšení hygienických podmínek v mateřských školách na jihu Moldavska“ byl podpořen z programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Česká rozvojová společnost


Jak můžete pomoci?


Fotogalerie

Novinky