Etiopie - Podpora rozvoje nemocnice Halaba-Kulito
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 5 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => Pomoc v zahraničí [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => pomoc-v-zahranici [urlfull] => pomoc-v-zahranici [password] => [poradi] => 1 [hloubka] => 1 [left_node] => 2 [right_node] => 187 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 9 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 5 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 36 [id_layout] => [title] => Rozvojové projekty [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => rozvojove-projekty [urlfull] => pomoc-v-zahranici/rozvojove-projekty [password] => [poradi] => 2 [hloubka] => 2 [left_node] => 105 [right_node] => 168 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 616 [id_type] => 4 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 9 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 69 [id_layout] => [title] => Etiopie - Podpora rozvoje nemocnice Halaba-Kulito [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => etiopie--podpora-rozvoje-nemocnice-halabakulito [urlfull] => pomoc-v-zahranici/rozvojove-projekty/etiopie--podpora-rozvoje-nemocnice-halabakulito [password] => [poradi] => 9 [hloubka] => 3 [left_node] => 128 [right_node] => 129 [id_menu_vertical] => ) )
Main banner

Pomoc v zahraničí > Rozvojové projekty > Etiopie - Podpora rozvoje nemocnice Halaba-Kulito

Etiopie - Podpora rozvoje nemocnice Halaba-Kulito

Základní informaceEtiopie

Hlavní město: Addis Ababa

Rozloha: 1 104 300 km2

Počet obyvatel: 96 633 458

Jazyk: angličtina, amharština

Náboženství: křesťanství 43,5 %, sunnitský islám 33,9 %, protestantství 18,6 %, tradiční africká náboženství 2,6 %

Etiopie je druhou nejlidnatější zemí Afriky. Od roku 1991, kdy zde byl nastolen demokratický režim, jsou v zemi prováděny reformy, jejichž výsledkem je mírný ekonomický růst. Navzdory tomuto vývoji, žije přibližně 38 % obyvatelstva v chudobě. Jednou z nejchudších oblastí je Region jižních národů, národností a lidu. Žije zde především venkovské obyvatelstvo, jehož hlavním zdrojem obživy je zemědělství, které je velmi ovlivněno cyklicky se opakujícími obdobími sucha, nízkou mechanizací a špatným využitím vodních zdrojů. Další problematickou oblastí je zdravotnictví: ve správní jednotce Halaba v uvedeném regionu je nejvyšší výskyt malárie z celé Etiopie, obyvatelstvo je ohroženo infekčními nemocemi, podvýživou, HIV/AIDS, tuberkulózou. Podle dostupných údajů je zde kojenecká úmrtnost (až 85 úmrtí na 1000 kojenců, v ČR se jedná o 2,9 úmrtí) a úmrtnost matek při porodu vysoko nad celostátním průměrem.

Zlepšení dostupnosti a kvality zdravotní péče

Ve městě Halaba Kulito, které leží v Regionu jižních národů, národností a lidu, uspořádalo neformální sdružení místních obyvatel finanční sbírku, jejímž cílem bylo vybrat prostředky na stavbu nemocnice. Za přispění místních úřadů se podařilo nemocnici postavit a v květnu roku 2011 zahájit její neoficiální provoz. Nemocnice je jediným zdravotnickým zařízením pro oblast s 270 tisíci obyvateli, působí v ní však pouze pět všeobecných lékařů. Lékaři-specialisté zcela chybí. Nemocnice také postrádá většinu základního vybavení: pacientská lůžka, porodní lůžka, osvětlení operačního sálu, operační stůl, chirurgické náčiní, inkubátory, zařízení pro anestezii atd.

ADRA proto v první fázi projektu zajišťuje nemocnici nejnutnější vybavení, a to se zvláštním důrazem na péči o matku a dítě (vybavení porodnice a gynekologického oddělení). Seznam pořizovaných položek byl dopředu konzultován s vedením nemocnice. Vybavení bude nakupováno od místních dodavatelů tak, aby projekt podpořil i ekonomický rozvoj v oblasti. V rámci projektu se rovněž počítá s dostavbou ubytovacího zařízení, které pomůže přilákat a udržet kvalifikované pracovníky a tedy vyřešit problém s nedostatkem specialistů. Pro stávající i nové zaměstnance nemocnice jsou naplánována školení vedená etiopskými odborníky. Ke zvýšení kvalifikace personálu povedou i praktické stáže českých zdravotníků. ADRA bude pro tyto účely spolupracovat s odborníky, kteří mají zkušenosti s provozováním zdravotnického střediska v Itibu v Keni, které ADRA ČR spravuje od roku 2006.

Zájem místní komunity na vybudování a zprovoznění nemocnice je značný. Důkazem je i skutečnost, že se komunita sama podílela na stavbě, a také příslib vedení nemocnice, že finančně přispěje i na stavbu ubytovacího zařízení pro lékaře. Silná motivace místních je předpokladem k zdárné realizaci projektu, jenž přispěje k vyšší úrovni poskytované zdravotní péče v regionu a tudíž i k zlepšení životní úrovně místních obyvatel.

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

logo ČRA


Fotogalerie

Novinky