Myanmar/Barma - Podpora vzdělávání a soběstačnosti zranitelných komunit
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 5 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => Pomoc v zahraničí [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => pomoc-v-zahranici [urlfull] => pomoc-v-zahranici [password] => [poradi] => 1 [hloubka] => 1 [left_node] => 2 [right_node] => 187 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 8 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 5 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 36 [id_layout] => [title] => Humanitární projekty [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => humanitarni-projekty [urlfull] => pomoc-v-zahranici/humanitarni-projekty [password] => [poradi] => 1 [hloubka] => 2 [left_node] => 3 [right_node] => 104 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 1519 [id_type] => 4 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 8 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 73 [id_layout] => [title] => Myanmar/Barma - Podpora vzdělávání a soběstačnosti zranitelných komunit [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => myanmarbarma--podpora-vzdelavani-a-sobestacnosti-zranitelnych-komunit [urlfull] => pomoc-v-zahranici/humanitarni-projekty/myanmarbarma--podpora-vzdelavani-a-sobestacnosti-zranitelnych-komunit [password] => [poradi] => 44 [hloubka] => 3 [left_node] => 78 [right_node] => 79 [id_menu_vertical] => ) )
Main banner

Pomoc v zahraničí > Humanitární projekty > Myanmar/Barma - Podpora vzdělávání a soběstačnosti zranitelných komunit

Myanmar/Barma - Podpora vzdělávání a soběstačnosti zranitelných komunit

Administrativní část Myanmaru (Barmy), Čjinský stát, čelí pravidelně ničivým přírodním katastrofám. V roce 2015 se jednalo o cyklon Komen, v roce 2017 o Cyklon Mora. Přívalové deště zasáhly 40% oblasti a rychle tekoucí voda způsobila erozi a sesuvy půdy. Povodně poškodily zavlažovací kanály či dopravní infrastrukturu a připravily místní lidi o zdroje obživy.

V oblasti jsme pomáhali již v loňském roce 2018, kdy jsme pomohli opravit infrastrukturu v 18 vesnicích, ve kterých žije přes 10 tisíc obyvatel nejvíce postižených přírodními katastrofami. V návaznosti na aktivity z roku 2018 bude vybráno dalších 12 postižených vesnic, kde do projektu zapojíme až 720 domácností, a to skrze metodu *Cash for Work. Kromě výše zmíněných aktivit bude kladen důraz také na celkové zvyšování odolnosti obyvatel vůči přírodním katastrofám, a to skrze sestavení plánu pro mimořádné události. Vytvoří se tak scénář, podle kterého budou komunity postupovat v případě výskytu dalšího cyklonu.

V další z administrativních oblastí Myanmaru (Barmy) - Kačjinském státě, se ADRA nově zaměřuje na pomoc vnitřně vysídleným osobám, jejichž počet se z důvodu dlouho trvajícího vnitřního ozbrojeného konfliktu v regionu odhaduje až na 100 000. Vzhledem k dlouhému trvání konfliktu žijí v táborech pro vysídlené osoby někteří lidé včetně dětí a mladistvých již déle než 5 let. Podíl mládeže z těchto rodin, kteří chodí do školy, je v těchto zařízeních velmi nízký, proto je hlavním cílem projektu zlepšit jejich přístup ke vzdělání. ADRA tak poskytne finanční podporu (metodou **Cash for Education) při studiu 392 vybraným dětem.

---

*Metoda Cash for work je nový přístup k poskytování pomoci zranitelným komunitám. Jedná se o krátkodobou intervenci, kdy je místním obyvatelům nabídnuta práce na konkrétním, většinou revitalizačním projektu, v souvislosti s přírodní katastrofou, za což dostávají předem stanovený finanční obnos. Na rozdíl od charitativních projektů dostávají příjemci pomoci peníze přímo. Mohou je tak využít podle svých aktuálních potřeb. Dalším přínosem je tok peněz do ekonomiky, z čehož nepřímo čerpají i místní obchodníci a dodavatelé.

**Metoda Cash for Education je peněžní intervence, která je poskytnuta zranitelným domácnostem, jež nemají prostředky na to, aby poslaly děti do školy. Vzhledem k velkým přímým i nepřímým nákladům spojeným se školní docházkou (cena transportu do školy, školní poplatky, cena za obědy, školní pomůcky, uniformy aj.) jsou právě finanční potíže jednou z nejčastějších překážek pro vzdělávání dětí ve zranitelných komunitách, jako například v uprchlických táborech. Poskytnutím stipendia tyto problémy odpadají a zvyšuje se ochota rodičů děti do školy posílat.    

Projekt "Zlepšení přístupu ke vzdělání a obnova živobytí metodami Cash for Education a Cash for Work v rámci Kačjinského a Čjinského státu, Myanmar" je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Humanitární projekty můžete podpořit také platební kartou:

 

Novinky