GDPR – Cena Michala Velíška
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 48 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 1 [id_layout] => [title] => Archiv Nadace [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => archiv-nadace [urlfull] => archiv-nadace [password] => [poradi] => 7 [hloubka] => 1 [left_node] => 1268 [right_node] => 1369 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 85 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 48 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => O nadaci [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => o-nadaci [urlfull] => nadace-adra/o-nadaci [password] => [poradi] => 2 [hloubka] => 2 [left_node] => 1271 [right_node] => 1296 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 1422 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 85 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => Ochrana osobních údajů [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => ochrana-osobnich-udaju [urlfull] => nadace-adra/o-nadaci/ochrana-osobnich-udaju [password] => [poradi] => 19 [hloubka] => 3 [left_node] => 1286 [right_node] => 1295 [id_menu_vertical] => ) [3] => stdClass Object ( [id_category] => 1489 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1422 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => GDPR – Cena Michala Velíška [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => gdpr--cena-michala-veliska [urlfull] => nadace-adra/o-nadaci/ochrana-osobnich-udaju/gdpr--cena-michala-veliska [password] => [poradi] => 1 [hloubka] => 4 [left_node] => 1287 [right_node] => 1288 [id_menu_vertical] => ) )
Archiv Nadace
Main banner

Archiv Nadace > O nadaci > Ochrana osobních údajů > GDPR – Cena Michala Velíška

 

Veřejná sbírka

,,Pomáhat může každý"

57333375/0300

 

Darovat online

 

 

Podpora projektů

 8800088/0300

 

 

Partneři

GDPR – Cena Michala Velíška

a) Odesláním registrace na seminář/slavnostní vyhlášení držitele Ceny Michala Velíška beru na vědomí zpracování uvedených osobním údajů dle platných právních předpisů na ochranu osobních údajů Nadací ADRA, IČ: 45251118, zapsanou v nadačním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. N 108 (Správcem) za účelem oznámení své účasti na těchto akcích a zajištění bezpečnostních opatření v místě konání během jejich trvání.

b) Odesláním "Nominačního formuláře" souhlasím se zpracováním uvedených osobním údajů dle platných právních předpisů na ochranu osobních údajů Nadací ADRA, IČ: 45251118, zapsanou v nadačním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. N 108 (Správcem) za účelem nominace na Cenu Michala Velíška na dobu: do konce kalendářního roku, který následuje po aktuálním ročníku Ceny Michala Velíška.

Souhlas může nominující odvolat  e-mailem na: nadace@adra.cz s předmětem „Odvolání souhlasu“.

Osobní údaje jsou předávány pouze za účelem zpracování webového formuláře Zpracovatelům, kteří jsou schopni zajistit nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení.  

Práva ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům: 

1.     Subjekt osobních údajů (dále jen Subjekt) je oprávněn souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to na e-mail Správce: nadace@adra.cz s předmětem „Odvolání souhlasu“. 

2.    Správce je povinen Subjektu bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.

3.    Subjekt je oprávněn požadovat smazání osobních údajů sdělených Správci.

4.    V případě porušení ochrany osobních údajů Subjektu Správce bezodkladně Subjekt o takovém porušení informuje a učiní všechny potřebná opatření k minimalizaci následků porušení.

5.    Pokud se Subjekt domnívá, že Správce nebo Zpracovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.